18. lis 2010.

Nadahnuće

Misao moja ogoljena,
maštom uobličena,
hazardno obelodanjena,
u oplođeno seme Univerzuma
odaslana,
strpljivo čeka:

-nailazak svog nebeskog jahača,
raspetog u luk
u rasponu dva svevideća oka
univerzalne iskonske
matrice postojanja.

Strpljivo čeka
na njegov
blagoslov zrenja,
da zametnuto seme

- u novu ideju preobrazi.

Autor: Marina Tot

Reklama

 

Copyright (c) 2002-2011. Pisanija.com. Sva prava zadržana. Autor teme je O Pregador. Od 2012. pokreće Blogger.