1. pro 2008.

Intimna iluzija

Svakog jutra, u tišini, sviće
Rastojanje između nas dvoje.
Opipavamo zrnasti zid,
Sastavljamo listu pitanja.
Krhku telesnost muči strah
Od onoga što će biti.

Nismo hteli ovakav život.
Ne na ovakvoj zemlji,
Ne sa ovakvim zakonima.

Što je bilo u nama vera izgubilo se.
Što je bilo u nama sumnja ispunilo se.
Nesigurni u činjenice koje slede,
Ne opažamo više ni smenu godišnjih doba.
A šta tek reći o jednom danu života,
minutu, sekundi?!

Jutarnje vesti i nekoliko poteza tušem
Spasavaju nas od galaktičkog ćutanja.
Na pepelu intimne iluzije
Život se smešta u nove događaje.

Dok se još ništa pouzdano ne zna,
Prebrojavamo sitan novac i osmehujemo se
Dodiru haljine na mojoj koži.

Zrnasti zid začuđen
Što sopstveno nestajanje prihvatamo lako.


Autor: Slobodanka Živković

Reklama

 

Copyright (c) 2002-2011. Pisanija.com. Sva prava zadržana. Autor teme je O Pregador. Od 2012. pokreće Blogger.