28. svi 2007.

Sela

sve daske popišane
sve kafe nataložene
sve sarme podgrejane
sve veštice probuđene
sve akrepi razjapljeni
sve krave raspevane
sve knjige zagovnjane
sve koze razjebane
sve ajvari zaprženi
sve pazusi zasvinjeni
sve zmije razgoropađene
sve svinje nataknute
sve sinovi retardirani
sve slamke izgrižene
sve muda rascepljena
sve konji usrani
sve koske oglodane
sve jezici zagnojeni
sve hramovi izdrkani
sve bogovi silovani
sve nokti opoganjeni
sve kose uvašljene
sve ćerke prokurvane
sve krv zamuljana
sve krstovi obezglavljeni

oči nežne raskopane

Autor: Marko Koen

Reklama

 

Copyright (c) 2002-2011. Pisanija.com. Sva prava zadržana. Autor teme je O Pregador. Od 2012. pokreće Blogger.