7. tra 2010.

Ja sam jedna priča

Ja sam jedna priča
iz drevne knjige
koju si nehotice
nepročitanu ostavio...
Mislio si da sam gubitnik
koji je stigao do ivice
zbog bojazni
ili krivice...
Da ćeš u njoj naći smisao...
Ili ljubav...
Od koje još bežiš
Jer si se uplašio...

Ja sam jedna priča
u kojoj sudbina
meša prste
i prkosi ovom vremenu
bez mere...
Ponekad iz hira
navodi na iskušenje,
bez reprize
kreira životne scene...
Ja sam samo
jedan lik
usamljene žene...

Ja sam za tebe
jedna priča
iz drevne knjige
koju si nehotice
nepročitanu ostavio...
U njoj ima svega...
Rasplet kriju stranice...
Ne čitajući je
da živiš
ti si zaboravio...


Autor: Snežana Šolkotović

Reklama

 

Copyright (c) 2002-2011. Pisanija.com. Sva prava zadržana. Autor teme je O Pregador. Od 2012. pokreće Blogger.