16. stu 2009.

Utvare

Sedimo.

Sedimo i ćutimo,
iznad oblaka,
izvan svetla,
izvan svakog pojma
o vremenu
nadomak tame.

Sedimo
u bezimenom svetu
i ćutimo.

Ni pogledi
da nam se okrznu.

Dve utvare
istrgnute
iz svake
moguće
kreativne promisli.

Samo sedimo.

Verovatno
da ne padnemo
na gomilu
truloga lišća,
odloženu
do daljnjeg.


Autor: Marina Tot

Reklama

 

Copyright (c) 2002-2011. Pisanija.com. Sva prava zadržana. Autor teme je O Pregador. Od 2012. pokreće Blogger.