31. srp 2009.

Vir

Dan se vukao kraju
romor neba
pre no što se u noć svali
lagano umiranje boja
koje odnose dan ka sreći

Koliko sam se puta pitala
kako umaći
hoće li točak sudbine
bar jednom da stane

Bežanje u ludilo koje bi ostavilo
put ka nadi
Talas radosti zamro je u meni

Dok tražim svoju dušu
sve mi postaje kao bezbojna voda
u kojoj me hvata vrtoglavica
upala sam u vir života

Spopale me uspomene
na jedan život
koji me više nije vredan
Sve one beskorisne stvari
koje sam radila
na ovome svetu
počele su da me guše


Autor: Angelina Biljić Prodanović

Reklama

 

Copyright (c) 2002-2011. Pisanija.com. Sva prava zadržana. Autor teme je O Pregador. Od 2012. pokreće Blogger.