11. pro 2008.

Savest

Sam Bog zna
koliko sam dugo
bila zatečena
u svemu što mi sada
sve brže i brže
odnekud pristiže,

tutnji i obnaženo kliže,
jednako u strahu i slutnji
da nije preobraženo 
sve što se
negde u dubini,
u omotu savesti,
verovatno krije.


Autor: Marina Tot

Reklama

 

Copyright (c) 2002-2011. Pisanija.com. Sva prava zadržana. Autor teme je O Pregador. Od 2012. pokreće Blogger.