2. ruj 2008.

U oluji

Zlatno oko,
u crno podne,
skotrlja se
niz krestu zaklanog glasnika.

Sedoh u senu storukog diva.
Sa sečiva isprah krv.
Vetar što vileni
popi jednu kap
i nebeski mač podbode u sapi.
Krivo drveno telo
utrnu i puče
i ispljunu kletvu
u poslednjem dahu.

Uzimam storogo kamenje
i dozivam boga vatre,
što čeka u prahu.
Žrtvujem jezik njegovom jeziku.
Glasnik mi sa hrasta dovikuje ime.


Autor: Nataša Miladinović

Reklama

 

Copyright (c) 2002-2011. Pisanija.com. Sva prava zadržana. Autor teme je O Pregador. Od 2012. pokreće Blogger.